2017-02-18T08:07:00Z Mingyuan Xindu Hotel 2017-02-18T08:07:00Z Hotel Nanning(negocios) 2016-12-23T17:29:37Z Qian XI International Hotel 2016-12-21T01:26:26Z Dibai 7 Star Hotel 2016-12-21T01:26:26Z Nanning Kaiyuan Hotel 2016-12-21T01:26:26Z Grand Soluxe International Hotel Nanning 2016-12-21T01:26:25Z Sanzan Hotel 2016-12-21T01:26:23Z Hengsheng Hotel 2016-12-20T17:55:49Z