2019-03-02T04:10:42Z Miyako Hybrid Hotel 2019-03-02T04:10:42Z Hotel Torrance Marriott South Bay 2019-03-01T14:45:24Z Hotel Staybridge Suites Torrance/redondo Beach 2019-02-07T20:26:09Z Hotel Holiday Inn 2019-02-07T20:25:41Z Hotel Howard Johnson Torrance 2017-10-11T03:47:16Z Hotel Holiday Inn Torrance 2017-04-06T10:47:31Z Hotel Doubletree Torrance South Bay 2017-03-01T22:48:32Z